หลักสูตรคุณภาพ 

เรียนนวด เรียนนวดไทย

มาตราฐานการสอนอันดับ 1

  

ทีมครูคุณภาพได้รับการรับรองจากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ  มาตราฐานการสอนคุณภาพอันดับ 1

สถาบันเราให้ความสำคัญกับทีมอาจารย์และวิทยากร มุ่งเน้นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์อย่างแท้จริง
เรามุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักเรียนของเราได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมือนๆกัน 
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา ซึ่งถือว่าเป็นความแตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจน

โดยสถาบันมีผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบันสอนนวดไทยและสปา Thai Massage and Spa Academy ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

    
อาจารย์ อาภาชินี มารอด (ครูเป้) : No.1 Thai Massage and Spa Specialist Trainer

ผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบันสอนนวดไทยและสปา Thai Massage and Spa Academy ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Oriental Massage and Western Massage
 • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Oriental Massage and Western Massage
 • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
 • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้าน Oriental Massage and Western Massage
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
 • ผู้ออกแบบระบบให้คำปรึกษา Health Consult System
 • ที่ปรึกษาคู่มือการเรียนด้านองค์ความรู้ Oriental Massage and Western Massage
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดกาธุรกิจสุขภาพและความงามทั้งในและต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด Thai Massage and Spa Academy
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด ธุรกิจนวดไทยและสปาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เป็นผู้ดำเนินการสปา ( Spa manager)
 • The Best Specialist – Professional Specialist Trainer From Arts and Crafts Development Association
 • The Best Specialist – Emotional Control Technical From Arts and Crafts Development Association
 • The Best Psychology Teach Strategic From Arts and Crafts Development Association
55

(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com