หลักสูตรคุณภาพ 

เรียนนวด เรียนนวดไทย

มาตราฐานการสอนอันดับ 1
ทีมครูคุณภาพได้รับการรับรองจากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ มาตราฐานการสอนคุณภาพอันดับ 1

สอนนวดไทย,เรียนนวดไทย,นวดไทย,นวด,อยากเรียนนวดไทย,เรียนนวดไทยที่ไหนดี, เรียนนวดที่ไหนดี,หาที่เรียนนวด,สนใจเรียนนวดไทย,ธุรกิจนวดไทย,แนะนำที่เรียนนวดไทย,massage,thai massage,massage academy,thai massage academy

      สถาบันเราให้ความสำคัญกับทีมอาจารย์ และวิทยากร มุ่งเน้นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์อย่างแท้จริง เรามุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักเรียนของเราได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมือนๆกัน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา ซึ่งถือว่าเป็นความแตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจน

     โดยสถาบันมีผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบันสอนนวดไทยและสปา Thai Massage and Spa Academy ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ และที่สำคัญสามารถมั่นใจได้ว่านำความรู้ที่ได้รับนำไปประกอบอาชีพ ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ55

(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com