หลักสูตรคุณภาพ 

เรียนนวด เรียนนวดไทย

มาตราฐานการสอนอันดับ 1

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา เปิดให้บริการ สอนนวดไทย และสปาครบวงจร ด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 เดิมทีสถาบันแรกของ STUDIO ACADEMY คือสถาบันสอนศิลปะการตกแต่งเล็บ ต่อมามีนักเรียนจำนวนมากถามว่าอยากจะเรียนนวดควรไปเรียนที่ไหนดี จากคำถามนี้จึงทำให้เกิดความคิดต่อยอดเป็นศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาขึ้น และด้วยความมุ่งมั่นของสถาบันที่ต้องการที่จะมุ่งมั่น สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาไทย ให้ก้าวสู่สากลด้วยความภาคภูมิ จึงได้ศึกษาและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อมุ่งมั่นสร้างงานสร้างอาชีพ ผลิตบุคลากรสู่ตลาดธุรกิจนวดไทยและสปา ทั้งเทอราปิส,เจ้าของผู้ประกอบการ และด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 12 ปี จึงทำเป็นศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปามีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อปีมากที่สุดในประเทศไทย และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายมากกว่า 20 หลักสูตร   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  081-375-2200  (คลิกที่นี้)55

(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com