หลักสูตรคุณภาพ 

เรียนนวด เรียนนวดไทย

มาตราฐานการสอนอันดับ 1
 ข้อพึงระวัง และข้อห้ามในการนวด


ข้อควรระวังในการนวดไทย
 • ในกรณีที่นวดท้อง ควรนวดหลังจากผู้ถูกนวดรับประทานอาหารไปแล้วประมาณ 30-60 นาที
 • ไม่นวดอย่างรุนแรง หรือนานเกินไป เพราะอาจเกิดการอักเสบ และรายฟกช้ำได้
 • กรณีมีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด เป็นต้น ต้องใช้ความระมัดระวังในการนวด
 • ไม่ควรนวดผู้ที่มีอาการอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน หรือติดเชื้อมีไข้มากกว่า 38 องศา
 • ไม่ควรนวดผู้ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุใหม่ๆ
 • หากมีการดัด หรือดึงร่วมด้วยจะต้องใช้ความระมัดระวัง
 • การเปิดประตูลม ไม่ควรกดนานกว่า 45 วินาที และอย่าใช้แรงกดมากเกินไป เพราะอาจทำให้หลอดเลือดช้ำอักเสบ รวมทั้งเส้นประสาทขาดเลือดไปเลี้ยงนานเกินไป ทำให้เกิดอาการชาได้

ข้อห้ามในการนวดไทย
 • โรคติดเชื้อ มีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว
 • โรคผิวหนัง เพราะจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อออกไปบริเวณอื่นๆ และแพร่เข้าสู่ตัวผู้นวด
 • มีอาการอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน เพราะจะทำให้การอักเสบมากขึ้น
 • บริเวณที่มีบาดแผล กระดูกแตกหัก มีการผ่าตัด ห้ามนวดเพราะ อาจทำให้เกิดการหักของกระดูกซ้ำ หรือแผลปริแยก
 • บริเวณที่เป็นมะเร็ง เพราะอาจทำให้มะเร็งแพร่ออกไป


อ้างอิง
Studio Academy โรงเรียนสอนสุขภาพ และความงาม

#นวดไทย #การนวดไทย #ข้อควรระวัง #Thaimassage
55

(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com