โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball

"
Yoga Studio Academy
โยคะเพื่อสุขภาพกาย และจิตใจ
พร้อมก้าวสู่การเป็นครูโยคะอย่างมืออาชีพ
"

      โยคะ เรียนอย่างมืออาชีพ ( Yoga Studio Academy )สถาบันสอนโยคะเพื่อสุขภาพกายและจิตใจ พร้อมก้าวสู่ความเป็นครูโยคะอย่างมืออาชีพ เปิดให้บริการสอนวิถีโยคะเชิงระบบ ด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนของเรา ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สอนตั้งแต่ก้าวแรกของท่านจนท่านสามารถก้าวสู่การเป็นครูโยคะมืออาชีพ ด้วยทีมครูให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรมืออาชีพ

      หลักสูตรสอนโยคะสำหรับการเป็นครู อย่างมืออาชีพ มั่นใจได้ว่าโรงเรียนเราเปิดสอนโยคะมากว่า 20 ปี ที่สำคัญหลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรอง เรียนจบแล้วได้รับใบประกาศ

โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball
โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball
โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball
โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball
โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball
โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball
โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball โยคะ,โยคะบอล,โยคะปลาย,Yoga,เรียนโยคะ,ครูสอนโยคะ,โยคะพื้นฐาน,โยคะไกล้บ้าน,โยคะเพื่อสุขภาพ,สอนโยคะ,โยคะมืออาชีพ,เล่นโยคะ,โรงเรียนสอน,Academy,yoga fly,yoga ball

มาตราฐานการรับรอง

      โรงเรียนสอนโยคะ ของเราขอให้มั่นใจได้ว่าเรียนจบไปแล้วสามารถทำเป็นแน่นอนอย่างมืออาชีพ โรงเรียนเราเปิดสอนโยคะมาแล้วกว่า 20 ปี ได้รับรองมาตราฐานต่างๆ อาทิเช่น Tac Thailand ( Therapy and Cosmetology Business Consult Thailand ) ,สมาคมศิลปาชีพ และที่สำคัญได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับรองหลักสูตรของโรงเรียนเรา

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสอนโยคะ มืออาชีพ 1288 ซอย อ่อนนุช 34/1 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทรติดต่อ

: 081-375-2200 , 089-891-4442
065-052-6965 , 087-914-1624 , 098-818-1624
: 087914162488